دسته: زیره

  • انواع جنس زیره کفش

    انواع جنس زیره کفش

    انواع جنس زیره کفش انواع جنس زیره کفش شناخت انواع جنس زیره کفش نکته ی بسیار کاربردی میباشد.زیره کفش یکی از مهمترین قسمت های کفش است.به این دلیل که کف پا مستقیما روی آن قرار میگیرد.از آنجایی که وزن تمام بدن بر روی کف پا است در نتیجه نقش مهمی را ایفا میکند.کف پا یکی […]